Private Investor

Wartość aktywów netto

360,4547 PLN

04.10.2019

down 0,1102

AUM (M) 211,21

Wartość aktywów netto

589,9044 PLN

04.10.2019

down 0,3625

AUM (M) 1966,01

Wartość aktywów netto

58,0303 PLN

04.10.2019

up 0,2883

AUM (M) 5901,95

Prognozy inwestycyjne

09MAJ 2019

Infografika ekonomiczna: kwiecień 2019

Prognozy inwestycyjne

09MAJ 2019

Infografika ekonomiczna: kwiecień 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

02MAJ 2019

Infografika ekonomiczna: marzec 2019

Prognozy inwestycyjne

02MAJ 2019

Infografika ekonomiczna: marzec 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Czytaj więcej

Prognozy inwestycyjne

13MAR 2019

Infografika ekonomiczna: luty 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Prognozy inwestycyjne

18LUT 2019

Infografika ekonomiczna: styczeń 2019

Comiesięczna analiza i prognoza gospodarki światowej, rynków wschodzących oraz Europy.

Informacje ogólne

Niedawno przeprowadziliśmy kompleksowy przegląd prowadzonej w całej grupie Schroders działalności agenta transferowego („AT”). Na skutek tego podjęto decyzję, aby od dnia 1 lipca 2019 r. zlecić realizację zadań AT luksemburskiemu oddziałowi spółki HSBC France („HSBC”).

Dodatkowe informacje można znaleźć w Zawiadomieniu oraz w Często zadawanych pytaniach.

Pragniemy poinformować, że z dniem 27 czerwca 2018 r. nazwa Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ("SIM Lux") zmieniła się na Schroder Investment Management (Europe) S.A. ("SIM Europe").

Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Kontakt z nami

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.